Regulamin

Regulamin Portalu Internetowego REZERWACJE ONLINE 24/7

Postanowienia ogólne

REZERWACJE ONLINE 24/7 jest portalem internetowym udostępniającym klientom wolne autokary całodobowo 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.
Wybór autokaru przez klienta jest dokonywany na podstawie ceny roku produkcji i wyposażenia , godziny i dnia usługi.
Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy dokonaniu kalkulacji ceny przejazdu w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Wszystkie firmy przewozowe prezentujące swoje wolne autokary maja podpisaną umowę z portalem REZERWACJE ONLINE 24/7, jest to gwarancja na wykonanie usługi transportowej na najlepszym poziomie.
REZERWACJE ONLINE 24/7 nie jest stroną umów o świadczenie usług transportowych oraz innych umów pozostających z nimi w związku, zawieranych za pośrednictwem Systemu REZERWACJE ONLINE 7/24 , gdyż zawsze jest nią konkretnie wskazany i określony w ofercie usługodawca oferujący usługi będące przedmiotem umowy.

Zawartość witryny portalu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej przedstawionej wybranym przewoźnikom), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna usługi transportowej, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie portalu internetowego REZERWACJE ONLINE 24/7

Rezerwacje pojazdu klient składa przez portal internetowy, sprawdza statusu rezerwacji za pomocą poczty elektronicznej i konta internetowego (email) ten sam który klient wpisał przy składaniu rezerwacji lub może dowiedzieć się telefonicznie pod numerem 801 505 022 w godzinach 8-16 w dni powszednie.

Zespół portalu internetowego REZERWACJE ONLINE 24/7 dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na portalu internetowym były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów przez właściwości pojazdów , lub nagłą ich zmianę przez przewoźnika. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne pojazdów) prezentowane na witrynie internetowej REZERWACJE ONLINE 24/7 w dniu potwierdzenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi klient ma prawo wyjaśnienia na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem i poinformowanie o tym fakcie portal internetowy REZERWACJE ONLINE 24/7 – przewidujemy składanie reklamacji

Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie rezerwacji i wpłacenie kwoty REZERWACJI na podstawie zaakceptowanej przez klienta oferty przez system płatności DOT PaY, podanie wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia, umożliwiającego naszemu pracownikowi (lub firmie przewozowej) weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia firma przewozowa potwierdzi je pocztą elektroniczną za pomocą portalu internetowego REZERWACJE ONLINE 24/7 . Portal internetowy REZERWACJE ONLINE 24/7 może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności z przyczyn technicznych serwisu nie udało się potwierdzić przez firmę przewozową.

Moment e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez portal REZERWACJE ONLINE 24/7 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione i tylko za zgodą i potwierdzeniem przewoźnika, gdyż od momentu złożenia zamówienia zostaje ono skierowane do akceptacji do firm przewozowych. Niemniej, obsługa portalu REZERWACJE ONLINE 7/24 dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do czasu wykonania usługi transportowej, a także (do momentu potwierdzenia przez firmę przewozową) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego usługi (odstąpienia od rezerwacji). Zmiany takie mogą zmienić cenę za usługę transportową wg stawek podanych na portalu.

Po dokonaniu wpłaty Rezerwacji przez klienta i potwierdzenie wykonania usługi transportowej przez przewoźnika klient ma prawo do rezygnacji z usługi transportowej, wówczas kwota Rezerwacji opłacona na portalu REZERWACJE ONLINE 24/7 będzie wypłacona w całości przewoźnikowi jako rekompensata za rezerwację pojazdu. (chyba że umowa zawarta z przewoźnikiem określa inne sposoby załatwienia Rezerwacji)

Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie bedą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych portalu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Struktura witryny portalu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez portal oraz zamawiającego klienta rezerwacji usługi transportowej. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem rezerwacji pojazdów między portalem a klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiekze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w WARSZAWIE, właściwy dla siedziby REZERWACJE ONLINE 7/24 .

- Grupy zorganizowane
- Integracja pracowników
- Wyjazdy biznesowe
- Śluby i wesela
- Wycieczki zagraniczne
- Przewozy pracowników
- Transfer na lotnisko
- Stała współpraca
- Przysięgi
- Autokary 49 miejsc
- Autokary 57 miejsc
- Autokary 25 miejsc
- Mikrobusy 19 miejsc
- Mikrobusy 16 miejsc
- Vany 9 miejsc
- Vany 7 miejsc
mercedes-tourismo-11 dsc_0092 bdsc_0207 <KENOX S630  / Samsung S630>

Rezerwacja autokaru online

- Strona główna
- Firmy
- Regulamin
- Kontakt

Przewozy autokarowe

- Przewóz osób
- Transfer na lotnisko
- Wynajem busów
- Przewozy międzynarodowe i krajowe

Wynajem autokaru

- Oferta
- Zapytania

Województwa

- Przewozy autokarowe dolnośląskie
- Przewozy autokarowe kujawsko-pomorskie
- Przewozy autokarowe lubelskie
- Przewozy autokarowe lubuskie
- Przewozy autokarowe łódzkie
- Przewozy autokarowe małopolskie
- Przewozy autokarowe mazowieckie
- Przewozy autokarowe opolskie
- Przewozy autokarowe podkarpackie
- Przewozy autokarowe podlaskie
- Przewozy autokarowe pomorskie
- Przewozy autokarowe śląskie
- Przewozy autokarowe świętokrzyskie
- Przewozy autokarowe warmińsko-mazurskie
- Przewozy autokarowe wielkopolskie
- Przewozy autokarowe zachodniopomorskie


Copyright © 2021 REZERWACJE